Sony TV

BADE BHAIYA KI DULHANIYA

MUSIC THEMES

Composed by : Gajendra Verma
Music Arranged by : Vikram Singh
Singer: Pooja Rathore, Shikha Mathur, Gajendra Verma & Vikram Singh